Nabízíme montáž širokého spektra elektrotechnických systémů

- instalace anténních, satelitních a televizních zařízení

- ozvučovací a multimediální techniky

- zabezpečení objektů kamerovými a poplachovými systémy

- sdělovacích a telekomunikačních technologií

- systémů měření a regulace

 - realizaci elektroinstalačních prací různého druhu a povahy